Chọn trang

XUÂN QUÝ MÃO 2023

Kính gởi quý đồng hương và quý Phật tử những hình ảnh đón xuân Quý Mão. Chùa Ngàn Phật luôn hoan hỷ khi thấy quý đồng hương và quý Phật tử chụp hình ở Chùa để kỷ niệm và chia sẻ với gia đình cùng bạn bè. Tuy nhiên, Chùa giảm thiểu đăng hình của quý đồng hương và quý Phật tử trên trang mạng và Facebook của chùa vì có những Phật tử không muốn hình của mình trên các trang mạng.

 

Join Our Mailing List

 

Cúng Dường Tam Bảo

   CÚNG DƯỜNG   

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

 MẪU XIN CẦU AN & CẦU SIÊU 

Round Logo white