Chọn trang

XUÂN NHÂM DẦN 2022

Nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ và sự cúng dường tịnh tài, tịnh vật, và công sức của quý đồng hương và quý Phật tử, năm nay Chùa Ngàn Phật đã thiết lập được các bàn thờ Phật Tam Thánh, Phật Nhập Diệt và Phật Di Lặc. Chùa đang xây dựng đài tượng Phật Quán Thế Âm trước sân chùa và đã hoàn thành các phòng học, phòng đọc sách, và phòng sinh hoạt.

Chùa rất hoan hỷ khi quý đồng hương và quý Phật tử có cơ hội chụp hình trong một bối cảnh trang nghiêm, thanh tịnh trong chùa và các cảnh đẹp thiên nhiên bên ngoài chùa để kỷ niệm và chia sẻ với gia đình cùng bạn bè. Tuy nhiên, Chùa sẽ giảm thiểu đăng hình của quý đồng hương và quý Phật tử trên trang mạng và Facebook của chùa vì có một số Phật tử đến chùa lễ Phật và làm công quả đã yêu cầu chùa đừng đăng hình của mình lên trang mạng và cho biết có những Phật tử không muốn hình của mình trên các trang mạng nhưng ngại không nói ra. 

 

 

Join Our Mailing List

 

Cúng Dường Tam Bảo

   CÚNG DƯỜNG   

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

 MẪU XIN CẦU AN & CẦU SIÊU 

Round Logo white