Chọn trang

SINH HOẠT PHẬT SỰ 2022

Chùa Ngàn Phật luôn khuyến khích và tạo cơ hội để người Phật tử tại gia tu học, hộ trì Tam Bảo, và phổ biến Phật pháp đến người thân, bạn bè, và người dân địa phương.  Để đáp ứng nhu cầu tu học của quý Phật tử, Chùa Ngàn Phật đã đăng các bài viết dựa trên tiến trình Văn,Tư, Tu trong hoàn cảnh xã hội hiện nay trên trang mạng của chùa (www.chuanganphat.org).   Phần GIẢI ĐÁP THẮC MẮC dưới  đề mục HỌC HỎI và các bài viết dưới đề mục TƯ DUY đã được sự hưởng ứng và phổ biến rộng rãi của quý Phật tử. Trang mạng của chùa được khách thập phương viếng (view) khoảng 800 lần mỗi ngày, nhiều nhất là từ Mỹ (80%) sau đó là Canada, China, Việt Nam, và các quốc gia khác. Tổng số “Viếng Chùa Online” đến nay đã lên đến hơn 270,000 views .

Ngoài các lớp học Phật pháp bằng Anh Ngữ, Chùa Ngàn Phật luôn tạo cơ hội tu học cho thế hệ trẻ không thông thạo tiếng Việt bằng những bài viết hợp với trình độ của người mới học Phật qua trang mạng bằng Anh Ngữ (www.1000buddhatemple.org) để các em có thể học hỏi, áp dụng lời Phật dạy, và góp phần bảo tồn những ngôi chùa của người Việt tại Mỹ trong tương lai. Trong năm 2022, vì ngôi chánh điện tạm không rộng đủ để áp dụng các biện pháp cách ly nên các sinh hoạt hướng dẫn giáo lý và thiền tập đã được thực hiện qua hệ thống trực tuyến (online).

Theo Hòa Thượng Thích Thanh Từ, trong sách TRÁCH VỤ PHẬT TỬ TẠI GIA được xuất bản đúng 60 năm trước đây, thì truyền bá Phật giáo trong quần chúng do Phật tử tại gia thực hiện. Cư sĩ là hình ảnh gần gũi thiết thực nhất với quần chúng (do sự hiểu biết thiết thực dựa trên kinh nghiệm bản thân để áp dụng Phật pháp trong đời sống vợ chồng, con cái, họ hàng, hay ngoài xã hội) cho nên các vị Bồ tát đa số hiện thân cư sĩ, như đức Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Dược Vương v.v…  Tăng Ni có nhiệm vụ giáo hóa quần chúng phần lý thuyết. Lý thuyết chỉ có khả năng hướng dẫn lý trí khiến người ta cảm mến Phật giáo nhưng thực tế sống động phải là hình dáng cư sĩ thường sinh hoạt bên cạnh họ. Hoàn cảnh, nếp sống Tăng Ni, là hình ảnh cao đẹp (nếp sống chuyên tu giải thoát sanh tử luân hồi) nhưng rất xa xôi chỉ để làm mục tiêu siêu thoát cho hàng Phật tử hướng về.  (Xin xem TRÁCH VỤ PHẬT TỬ TẠI GIA dưới đề mục THAM KHẢO/SÁCH HAY).

Trong năm 2022, ngôi chùa tạm mà sau này sẽ là hậu đường của chùa mới đã được lợp lại mái và ba căn nhà/lều nhỏ trong khuôn viên chùa đã được tân trang để làm nhà kho.

Xin quý Đồng Hương, Phật tử tùy hỷ cúng dường và phổ biến chương trình xây dựng Chùa Ngàn Phật và các chương trình hoằng pháp của chùa để các Phật sự này mau chóng thành tựu viên  mãn.

 

Join Our Mailing List

 

Cúng Dường Tam Bảo

   CÚNG DƯỜNG   

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

 MẪU XIN CẦU AN & CẦU SIÊU 

Round Logo white