Chọn trang

CÚNG DƯỜNG

Chùa Ngàn Phật ở Greensboro, NC được thành lập vào tháng 9 năm 2016 với mục đích tu học và các phương pháp thực tập để áp dụng những lời dạy của Đức Phật trong cuộc sống. Chùa sẽ khởi công xây dựng chùa mới để thờ tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tượng trưng cho một ngàn vị Phật trong Hiền Kiếp lần lượt xuất hiện trên thế gian. 1,000 tượng Phật này đã được đúc bằng tay bởi rất nhiều Phật tử ở North Carolina và các tiểu bang khác trong hơn 10 năm qua để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và là một món quà của người Việt tỵ nạn cống hiến cho các thế hệ trẻ tương lai ở Mỹ.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý Phật tử cùng chung tay góp phần công đức và cầu nguyện cho Phật sự xây dựng Chùa Ngàn Phật sớm được viên thành.

Mọi sự cúng dường sẽ được cấp giấy khấu trừ thuế.

Cúng Dường Tượng Phật

Tiền quý Phật tử cúng dường 1,000 dollars cho mỗi tượng Phật sẽ được dùng để xây dựng chánh điện mới để thờ một ngàn Tôn Tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tên của quý Phật tử cúng dường sẽ được khắc trên bảng đồng để ở chánh điện mới.

Donate

Cúng Dường Tam Bảo

Tiền quý Phật tử cúng dường Tam Bảo sẽ được dùng cho các chi phí cần thiết và các chương trình tu học, và sẽ được để vào quỹ xây Chùa nếu không dùng hết.

 

Donate

Quý Phật tử cũng có thể gởi ngân phiếu cúng dường về Chùa. Tùy hỷ ngân phiếu xin đề: Chùa Ngàn Phật và gởi về địa chỉ:

Chùa Ngàn Phật
153 Wolfetrail Rd.,
Greensboro, NC 27406

Round Logo white