Chọn trang

SINH HOẠT PHẬT SỰ 2021

Chân thành cảm niệm công đức của quý Đồng Hương, Phật Tử ở North Carolina và các tiểu bang khác đã cúng dường xây dựng Chùa Ngàn Phật và các chương trình hoằng pháp của chùa. Xin hồi hướng công đức và nhân lành của quý Đồng Hương, Phật Tử đến với tất cả pháp giới chúng sanh.

Chùa Ngàn Phật, luôn học theo hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm, hiến tặng lời dạy của Chư Phật qua những sinh hoạt tu học và trang mạng của chùa để gieo hạt giống giải thoát đến với mọi người. Trong bối cảnh của đại dịch COVID-19 hiện nay, đây chính là Vô Úy Thí vì người có tri thức về Phật pháp thì không căng thẳng, lo âu hay sợ hãi trước những bất hạnh, thiên tai, hay dịch bệnh. Năng lực không sợ hãi có được từ tri kiến chánh trực với lòng tin Pháp tuyệt đối thật không thể nghĩ bàn.

Trang mạng của chùa (www.chuanganphat.org) và (www.1001buddhatemple.org) bằng Anh Ngữ có các bài viết dễ hiểu về giáo lý và những pháp hành, cùng hơn 100 lời giải đáp thắc mắc (FAQs) về Phật Pháp và phương cách tu học hợp với trình độ của giới trẻ và những người chưa vững niềm tin nơi Tam Bảo. Số người xem (views) trang mạng đã lên đến hơn 100,000 views nhiều nhất là từ Mỹ (80%) sau đó là Canada, China, Viet Nam, và các quốc gia khác. Thời gian ở lại trung bình trên trang của chùa là 3.5 phút được “Google” coi là rất quan tâm đến nội dung, thay vì 45 giây trung bình của các trang mạng.  

Ngoài những thời lễ hàng tuần và các khóa lễ trong năm, Chùa Ngàn Phật luôn kêu gọi, khuyến khích, ủng hộ, và tạo điều kiện tu học bằng Anh Ngữ cho thế hệ trẻ không thông thạo tiếng Việt để các cháu học hỏi và áp dụng được lời Phật dạy và góp phần bảo tồn những ngôi chùa của người Việt tại Mỹ trong tương lai. Trong năm 2021, chùa có hai lớp học về giáo lý và hướng dẫn thiền tập cho các em và người Mỹ. Tuy nhiên các sinh hoạt của chùa đã bị giới hạn vì đại dịch COVID-19 và ngôi chánh điện hiện nay không rộng đủ để áp dụng biện pháp cách ly cho số đông người.

Tháng 11 năm 2021, chùa đã khởi sự xây dựng đài Phật Quán Thế Âm và vườn hoa ở trước chùa. Tượng Phật Quán Thế Âm này được tạc từ một khối đá Hoa Cương (Granite). Đây là một loại đá cứng nhất, chỉ xếp sau kim cương và 2 hợp chất đặc biệt khác, có đặc tính chống thấm nước và đông lạnh nên để ngoài trời ít bị hư hại. Nhưng nó đòi hỏi người tạc tượng phải có nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật cũng như dụng cụ chạm khắc đặc biệt cho đá cứng. Tượng Phật Quán Thế Âm với những nét điêu khắc tỉ mỉ, linh động này do một Phật tử tuy ở xa và chưa có dịp về chùa nhưng đã phát tâm cúng dường.

Nhờ sự cúng dường, giúp đỡ, cầu nguyện của quý Đồng Hương, Phật Tử, dự án xây dựng Chùa Ngàn Phật đang được tiến hành tốt đẹp. Để giảm thiểu chi phí xây cất, chánh điện mới sẽ được xây dựng phía trước và nối liền với ngôi chùa tạm. Căn nhà hiện đang dùng làm ngôi chùa tạm có kiến trúc rất hợp để trở thành một tăng đường (hậu đường) và đây là một thuận duyên. Xin quý Đồng Hương, Phật Tử vào trang mạng của chùa để biết thêm chi tiết về kiến trúc của ngôi chùa mới và chương trình xây dựng.

Xin quý Đồng Hương, Phật Tử tùy hỷ cúng dường và phổ biến chương trình xây dựng Chùa Ngàn Phật và các chương trình hoằng pháp của chùa để các Phật sự này mau chóng thành tựu viên mãn.

 

Join Our Mailing List

 

Cúng Dường Tam Bảo

   CÚNG DƯỜNG   

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

 MẪU XIN CẦU AN & CẦU SIÊU 

Round Logo white