Chọn trang

SINH HOẠT PHẬT SỰ 2020

Chân thành cảm niệm công đức của quý Phật Tử đã phát tâm cúng dường xây dựng Chùa Ngàn Phật và các chương trình tu học bằng Anh Ngữ cho giới trẻ. Chúng tôi xin được tóm lược những sinh hoạt trong năm 2020.

Hướng dẫn tu học cho thế hệ trẻ

Ngoài những sinh hoạt thuần túy cho người Việt đã có niềm tin nơi Tam Bảo như các thời lễ hàng tuần và các khóa lễ trong năm, Chùa Ngàn Phật rất chú trọng vào những sinh hoạt hướng dẫn tu học bằng Anh Ngữ cho các cháu không thông thạo tiếng Việt. Hy vọng thế hệ trẻ này sẽ học hỏi và áp dụng được lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày để đem lại lợi lạc cho mình và người, và góp phần bảo tồn những ngôi chùa của người Việt xây dựng tại Mỹ.

Phật Pháp, dựa trên luật nhân quả, đặt trọng tâm dùng từ bi và trí tuệ để chuyển hóa tâm nên rất hợp với thế hệ trẻ người Việt sanh ra và lớn lên tại Mỹ. Trong năm 2020, Chùa có hai lớp học về giáo lý và hướng dẫn thiền tập cho các em và cho người Mỹ. Tuy nhiên các sinh hoạt của Chùa đã bị giới hạn vì dịch COVID-19 và ngôi chánh điện hiện nay không rộng đủ để áp dụng biện pháp cách ly cho số đông người.

Tháng 1 năm 2021, sau hơn 4 năm học hỏi và nghiên cứu, Chùa đã chỉnh trang và hoàn tất trang mạng (website) bằng Anh Ngữ với nhiều lớp học để các em, với trình độ khác nhau, tham dự. Ngoài ra trong trang mạng có các bài viết dễ hiểu về các giáo lý căn bản, và hơn 50 câu hỏi thông thường (FAQs) về đạo Phật và phương cách tu học cùng các câu trả hợp với trình độ của giới trẻ. Các em có thể vào trang mạng của Chùa (www.1001buddhatemple.org) hoặc (www.chuanganphat.org) để tự học, và khi có điều kiện, về Chùa tu học. Các em ở xa hoặc vì hoàn cảnh không về chùa được, có thể học qua điện thoại hay Facetime.  Trong năm nay Chùa dự định sẽ thực hiện các lớp giáo lý và thiền tập trực tuyến qua Internet.

Vì để phù hợp với trình độ và sở thích của giới trẻ, nên trang mạng bằng Anh Ngữ có thể thức và kỹ thuật trình bày khác biệt với trang mạng tiếng Việt của Chùa. Xin quý Phật Tử chuyển tin này đến bạn bè và người thân có con em muốn học hỏi và tu tập Phật pháp, nhất là các em không thông thạo tiếng Việt.

Chương trình xây dựng Chùa Ngàn Phật

Nhờ sự giúp đỡ của quý Phật Tử, dự án xây dựng Chùa Ngàn Phật đang được tiến hành tốt đẹp. Để giảm thiểu chi phí xây cất, chánh điện mới sẽ được xây dựng phía trước và nối liền với ngôi chùa tạm. Diện tích tổng cộng của căn nhà tạm và chánh điện mới là 7,500 sf. Quý Phật tử có thể vào trang mạng của Chùa (www.chuanganphat.org) để biết thêm chi tiết về kiến trúc của ngôi chùa mới và chương trình xây dựng.

Xin Quý Phật Tử và Quý Đồng Hương tùy hỷ cúng dường, phổ biến, và cầu nguyện cho chương trình xây dựng Chùa Ngàn Phật để Phật sự thiêng liêng này mau chóng thành tựu viên mãn. Công đức góp phần xây dựng Chùa Ngàn Phật và giúp cho Phật Giáo Việt Nam được tồn tại và hưng thịnh lâu dài ở Mỹ thật không thể nghĩ bàn. Xin hồi hướng công đức và nhân lành này đến với tất cả pháp giới chúng sanh.

 

Join Our Mailing List

 

Cúng Dường Tam Bảo

   CÚNG DƯỜNG   

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

 MẪU XIN CẦU AN & CẦU SIÊU 

Round Logo white