Select Page

HÃY CÙNG GÓP SỨC BẢO TỒN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI MỸ

Phật Giáo Việt Nam đã phát triển rất nhanh ở Mỹ trong hơn 40 năm qua phần lớn nhờ vào sự tích cực đóng góp của người Việt tị nạn đã sẵn có tín tâm với Tam Bảo, và đây là một thuận duyên. Tuy nhiên, thuận duyên này bây giờ lại trở thành một nghịch duyên vì các chùa chỉ chú trọng vào người Việt tị nạn nên không đáp ứng được nhu cầu tâm linh của giới trẻ không thông thạo tiếng Việt và người Mỹ. Trong khoảng 10 năm tới đây khi thế hệ tị nạn đầu tiên quá già yếu không thể đắc lực hộ trì Tam Bảo nữa thì các chùa sẽ thấy sự khó khăn để tồn tại nếu không được sự giúp đỡ, cúng dường của giới trẻ và người Mỹ. Với tình trạng này và nếu Phật Giáo Việt Nam không chuyển hóa để hòa nhập với xã hội Mỹ thì trong vòng 20 năm tới đây khi các thế hệ tị nạn qua đi thì nhiều chùa sẽ phải ngưng hoạt động.

Vì các chùa Việt Nam ở Mỹ hầu hết không đủ nhân sự có khả năng để giảng dạy Phật Pháp và hướng dẫn tu học cho giới trẻ và người Mỹ nên cần phải nhờ vào sự góp sức của hàng Phật Tử tại gia. Thí dụ như tổ chức FPMT (Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition) của Phật Giáo Tây Tạng đã có thể thành công và phát triển mà không hề bị giới hạn về nhân sự trong hơn 40 năm qua đều nhờ nơi hàng Phật Tử tại gia “TÀI LIỆU THAM KHẢO: NHỮNG YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA TỔ CHỨC PHẬT GIÁO TÂY TẠNG FPMT Ở HẢI NGOẠI”. Hiện nay mặc dù có 164 ngôi chùa, nhưng tổ chức FPMT chỉ có 57 Thầy Thường Trú. Nghĩa là có rất nhiều chùa Tây Tạng trong tổ chức FPMT không có Thầy vì vậy tất cả việc giảng dạy Phật Pháp, tu học, và điều hành ở những chùa này đều do Phật tử tại gia đảm nhận.

Để góp sức bảo tồn Phật Giáo Việt Nam tại Mỹ, ngoài những sinh hoạt cho người Việt, Chùa Ngàn Phật hiện có những chương trình tu học bằng Anh Ngữ. Ngày xưa có nhiều vị Tăng vì lợi ích chúng sanh đã hy sinh cả tánh mạng để truyền bá đạo Phật từ Ấn Độ đến các quốc gia khác. Nếu không muốn nhìn thấy các chùa Việt Nam phải đóng cửa trong tương lai vì thiếu Phật tử đi chùa và hộ trì Tam Bảo thì chúng ta phải noi gương người xưa mở lòng từ bi cố gắng vượt qua mọi thử thách, trở ngại để tạo điều kiện cho con em chúng ta và những người đã giúp đỡ, cưu mang chúng ta, cho chúng ta nhận nước Mỹ là quê hương thứ hai, hưởng được lợi lạc của Phật Pháp. Nếu nhờ đó mà chúng ta có thể bảo tồn được bao nhiêu ngôi chùa Việt Nam ở Mỹ thì mới không phụ lòng những người đã bỏ công của xây dựng những ngôi chùa này.

Sự dũng mãnh phát tâm giúp đỡ, phổ biến, và cầu nguyện cho những chương trình giáo dục Phật Pháp và tu tập bằng Anh Ngữ trong thời gian khởi đầu này của quý Phật tử có một giá trị rất lớn để cho con cháu chúng ta được sống dưới ánh hào quang của chư Phật và để Phật Giáo Việt Nam có thể được duy trì và phát triển đến các thế hệ nối tiếp trên đất Mỹ. Công đức tạo điều kiện tu học Phật Pháp cho giới trẻ không thông thạo tiếng Việt và người Mỹ để bảo tồn và phát triển hàng mấy trăm ngôi chùa mà người Việt tị nạn chúng ta đã dày công xây dựng tại quốc gia này trong hơn 40 năm qua thật vô lượng không thể nghĩ bàn. Nếu vì hoàn cảnh không thể trực tiếp giúp đỡ được, thì xin quý Phật tử hãy tùy hỷ và phổ biến những Phật sự này trong khả năng của mình thì công đức cũng rất là thù thắng.

Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý Phật tử cùng gia đình một năm mới an vui, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, luôn gặp thuận duyên và đầy hỷ lạc trong công trình tu tập và phụng sự Tam Bảo.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

CNP Logo in RED color

Lịch Sinh Hoạt

< Tháng Chín 2022 >
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1Tu Học Thứ 5 all day
The Buddha Hall is open from 9 am to 5 pm 06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm)
09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ)
11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
We are temporarily closing all classes as a precautionary measure against COVID-19
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
2Tu Học Thứ 6 all day
The Buddha Hall is open from 9 am to 5 pm 06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm)
09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ)
11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
We are temporarily closing all classes as a precautionary measure against COVID-19
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
3Tu Học Thứ 7 all day
The Buddha Hall is open from 9 am to 5 pm 06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm)
09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ)
11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
We are temporarily closing all classes as a precautionary measure against COVID-19
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
4Tu Học Chủ Nhật all day
The Buddha Hall is open from 9 am to 5 pm 06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm)
09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ)
11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
We are temporarily closing all classes as a precautionary measure against COVID-19
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
5Buddha Hall Closed all day
The Buddha Hall is closed to the public today
6Buddha Hall Closed all day
The Buddha Hall is closed to the public today
7Buddha Hall Closed all day
The Buddha Hall is closed to the public today
8Buddha Hall Closed all day
The Buddha Hall is closed to the public today
9Buddha Hall Closed all day
The Buddha Hall is closed to the public today
10Buddha Hall Closed all day
The Buddha Hall is closed to the public today
11Tu Học Chủ Nhật all day
The Buddha Hall is open from 9 am to 5 pm 06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm)
09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ)
11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
We are temporarily closing all classes as a precautionary measure against COVID-19
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
12Tu Học Thứ 2 all day
The Buddha Hall is open from 9 am to 5 pm 06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm)
09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ)
11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
We are temporarily closing all classes as a precautionary measure against COVID-19
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
13Tu Học Thứ 3 all day
The Buddha Hall is open from 9 am to 5 pm 06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm)
09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ)
11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
We are temporarily closing all classes as a precautionary measure against COVID-19
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
14Tu Học Thứ 4 all day
The Buddha Hall is open from 9 am to 5 pm 06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm)
09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ)
11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
We are temporarily closing all classes as a precautionary measure against COVID-19
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
15Tu Học Thứ 5 all day
The Buddha Hall is open from 9 am to 5 pm 06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm)
09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ)
11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
We are temporarily closing all classes as a precautionary measure against COVID-19
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
16Tu Học Thứ 6 all day
The Buddha Hall is open from 9 am to 5 pm 06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm)
09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ)
11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
We are temporarily closing all classes as a precautionary measure against COVID-19
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
17Tu Học Thứ 7 all day
The Buddha Hall is open from 9 am to 5 pm 06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm)
09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ)
11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
We are temporarily closing all classes as a precautionary measure against COVID-19
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
18Tu Học Chủ Nhật all day
The Buddha Hall is open from 9 am to 5 pm 06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm)
09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ)
11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
We are temporarily closing all classes as a precautionary measure against COVID-19
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
19Buddha Hall Closed all day
The Buddha Hall is closed to the public today
20Buddha Hall Closed all day
The Buddha Hall is closed to the public today
21Buddha Hall Closed all day
The Buddha Hall is closed to the public today
22Buddha Hall Closed all day
The Buddha Hall is closed to the public today
23Buddha Hall Closed all day
The Buddha Hall is closed to the public today
24Buddha Hall Closed all day
The Buddha Hall is closed to the public today
25Tu Học Chủ Nhật all day
The Buddha Hall is open from 9 am to 5 pm 06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm)
09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ)
11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
We are temporarily closing all classes as a precautionary measure against COVID-19
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
26Tu Học Thứ 2 all day
The Buddha Hall is open from 9 am to 5 pm 06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm)
09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ)
11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
We are temporarily closing all classes as a precautionary measure against COVID-19
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
27Tu Học Thứ 3 all day
The Buddha Hall is open from 9 am to 5 pm 06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm)
09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ)
11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
We are temporarily closing all classes as a precautionary measure against COVID-19
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
28Tu Học Thứ 4 all day
The Buddha Hall is open from 9 am to 5 pm 06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm)
09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ)
11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
We are temporarily closing all classes as a precautionary measure against COVID-19
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
29Tu Học Thứ 5 all day
The Buddha Hall is open from 9 am to 5 pm 06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm)
09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ)
11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
We are temporarily closing all classes as a precautionary measure against COVID-19
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
30Tu Học Thứ 6 all day
The Buddha Hall is open from 9 am to 5 pm 06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm)
09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ)
11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
We are temporarily closing all classes as a precautionary measure against COVID-19
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
   

Sinh Hoạt Sắp Tới

 • Tháng Chín 25, 2022
  • Tu Học Chủ NhậtThe Buddha Hall is open from 9 am to 5 pm 06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm)
   09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ)
   11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
   We are temporarily closing all classes as a precautionary measure against COVID-19
   153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 MapMore details »

 

Join Our Mailing List

 

Cúng Dường Tam Bảo

   CÚNG DƯỜNG   

Giúp Đỡ Chùa bằng cách mua hàng qua Amazon Smile

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát