Chọn trang

GIỚI THIỆU

Chùa Ngàn Phật (Thousand Buddha Temple) được thành lập vào năm 2016 tại Greensboro, NC để thờ một ngàn tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tượng trưng cho một ngàn vị Phật trong Hiền Kiếp lần lượt xuất hiện trên thế gian để giáo hóa chúng sanh phải vượt ra cái tôi sinh diệt và tìm ra cái chân thật nơi chính mình. Phật thứ nhất tên là Câu Lưu Tôn Phật, vị kế đó là Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, vị Phật thứ ba là Ca Diếp Phật, vị Phật thứ tư là Thích Ca Mâu Ni trong hiện thời. Sau đó còn có 996 vị Phật kế tiếp nhau xuất thế bắt đầu từ vị Phật thứ năm là Phật Di Lặc.

Trong 13 năm, từ năm 2007 đến năm 2020, nhiều Phật tử ở Mỹ đã đến Raleigh, North Carolina để chính tay góp sức đúc một ngàn tượng Phật này.

Chánh điện mới sẽ được xây dựng với tôn tượng Đức Phật Thích Ca lớn ở giữa, bao bọc chung quanh bởi một ngàn tượng Phật được đúc bởi các Phật tử. Để giảm thiểu chi phí xây cất, chánh điện mới sẽ được xây dựng phía trước và nối liền với ngôi chùa tạm. Căn nhà hiện đang dùng làm ngôi chùa tạm có kiến trúc rất hợp để trở thành một tăng đường (hậu đường) và đây là một thuận duyên.

Thầy Geshe Gelek Chodha trụ trì Chùa Ngàn Phật trong thời gian chùa mới thành lập. Khi được biết về đường lối tu học của Chùa Ngàn Phật và công trình đúc một ngàn tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của các Phật tử ở nhiều tiểu bang trên nước Mỹ, Hòa Thượng Thích Phước Tịnh đã nhận lời điều hành chùa trong nhiệm kỳ hai năm đầu.

Ngoài những sinh hoạt Phật giáo cho người Việt trong vùng, Chùa Ngàn Phật đặc biệt chú trọng vào việc góp sức kiến tạo một nền giáo dục Phật Pháp bằng Anh Ngữ và những phương tiện truyền thông phổ biến để đáp ứng nhu cầu tu tập cho người trẻ không thông thạo tiếng Việt, và mở cánh cửa tu tập để người địa phương đến với chúng ta. Quý Phật tử ở Greensboro và các vùng phụ cận hãy khuyến khích con cháu nhất là những em không thông thạo tiếng Việt đến chùa sinh hoạt hàng tuần để cho các em, cũng như chúng ta, được sống trong ánh hào quang của chư Phật và để Đạo Phật có thể duy trì và phát triển đến các thế hệ nối tiếp trên đất Mỹ.

Ngày nay, vai trò hộ pháp của hàng cư sĩ tại gia rất quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại. Trong những năm tới đây, chúng tôi hy vọng sẽ đào tạo được những giảng viên cho các lớp học Phật Pháp bằng Anh Ngữ từ thế hệ người Việt lớn lên tại Mỹ. Các cháu sẽ có cơ hội phụ giúp chư Tăng Ni hướng dẫn thế hệ trẻ và người Mỹ tu học để có một đời sống đạo đức, hạnh phúc và đem lại niềm an lạc cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Việc hoằng dương Chánh Pháp trong xã hội Mỹ và thay đổi cách thức truyền đạt Giáo pháp để hòa hợp với hoàn cảnh xã hội và trình độ học vấn của thế hệ trẻ cần phải có sự thông cảm và hợp tác của mọi người con Phật vì “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Xin quý Phật tử giới thiệu những giáo lý cùng pháp hành thiết yếu, những chương trình tu học, và những giải đáp thắc mắc về Phật Pháp bằng tiếng Việt và Anh Ngữ trên trang mạng (website) của chùa đến người thân và bạn bè. Sự tùy hỷ và những việc làm tích cực để giúp cho Phật Pháp được hưng thịnh lâu dài sẽ giúp chúng ta tạo nhiều công đức, cũng như thường hưởng một đời sống an vui, hạnh phúc, và luôn gặp thuận duyên trên đường tu học và hộ trì Tam Bảo.

Chúng tôi hy vọng những sinh hoạt tu học bằng Anh Ngữ tại Chùa Ngàn Phật sẽ được Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử, và quý đồng hương ở khắp nơi trên nước Mỹ ủng hộ để một ngày gần đây nhiều chùa sẽ có những chương trình tu học bằng Anh Ngữ cho giới trẻ và cho người Mỹ.

 

 

Join Our Mailing List

 

Cúng Dường Tam Bảo

   CÚNG DƯỜNG   

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

 MẪU XIN CẦU AN & CẦU SIÊU 

Round Logo white