Chọn trang

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG

THỦ TỤC PHÁP LÝ

Chùa Ngàn Phật được thành lập trên khu đất rộng 4.14 mẫu tây tại địa chỉ 153 Wolfetrail Road, Greensboro, North Carolina và khu đất rộng 1.42 mẫu tây tại địa chỉ 149 Wolfetrail Road, Greensboro, North Carolina. Hai khu đất này tổng cộng là 5.56 mẫu tây nằm trong AG (Agricultural) District cách trung tâm thành phố Greensboro khoảng 10 phút lái xe. Ngày 29 tháng 7, hai khu đất này đã được Guilford County chứng nhận được phép làm chùa.

Trong khu đất rộng 4.14 mẫu tây có một căn nhà rộng 3,300 sf đã được tân trang để làm chánh điện tạm cho các buổi tụng kinh, các lớp thiền tập hàng tuần, và tổ chức những buổi lễ lớn. Chùa cũng là nơi cho quý Phật tử đến chùa đúc tượng Phật và học hỏi Phật pháp.

Trong thời gian ba năm qua, Chùa đã có nhiều buổi họp với Guilford County về việc xây dựng chùa mới và các buổi họp đều diễn tiến tốt đẹp.

 KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH

Chương trình xây dựng Chùa Ngàn Phật sẽ được chia làm hai giai đoạn.

Giai Đoạn I – Phần Xây Dựng Cơ Bản gồm có ngôi chánh điện mới, giảng đường, văn phòng, phòng ăn, nhà bếp và các tiện nghi cần thiết theo tiêu chuẩn hiện đại của các trung tâm tu học. Đường cho xe vào chùa và hệ thống cấp nước và thoát nước từ đường lớn cũng được xây dựng trong giai đoạn này. Kinh phí xây dựng cho Giai Đoạn I dự tính khoảng 700,000 dollars. Sau khi hoàn tất Giai Đoạn I, chùa sẽ có thể hoạt động trong những cơ sở mới.  

Giai Đoạn II – Sau khi hoàn tất Phần Xây Dựng Cơ Bản, Chùa sẽ khởi công xây dựng Tôn Tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và hồ sen trước sân Chùa, các đường đi kinh hành, các bãi đậu xe và cảnh trí bên ngoài chùa. Trong giai đoạn này, chùa cũng dự định sẽ tân trang phần sau chùa chỗ ở của chư Tăng Ni (hiện nay là ngôi chùa tạm). Tùy theo nhu cầu tổ chức các khóa tu học, chùa dự định sẽ hoàn tất những phòng ngủ ở lầu hai phía sau chánh điện và các tiện nghi cần thiết cho các khóa tu dài hạn.

Chúng tôi cảm tạ chư Tăng Ni và quý Phật tử xa gần đã tích cực đóng góp công, của và cầu nguyện cho chương trình xây dựng Chùa Ngàn Phật. Nhờ sự trợ duyên của quý vị trong ba năm qua, hiện nay chùa đã có được 300,000 dollars. Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị tiếp tục góp phần công đức để xây dựng thành tựu ngôi chùa mới.

 TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

Xin Quý Đạo Hữu và Quý Đồng Hương tùy hỷ cúng dường, phổ biến, và cầu nguyện cho chương trình xây dựng Chùa Ngàn Phật để Phật sự thiêng liêng này mau chóng thành tựu viên  mãn (chuanganphat.org/cung-duong-xay-dung-chua) . Sự giúp đỡ của Quý Đạo Hữu và Quý Đồng Hương trong gian đoạn này có một giá trị rất lớn để chùa có dủ khả năng tài chánh để khởi công xây dựng và giảm thiểu tiền mượn ngân hàng.

Công đức góp phần xây dựng Chùa Ngàn Phật và giúp cho Phật Giáo Việt Nam được tồn tại và hưng thịnh lâu dài ở Mỹ thật không thể nghĩ bàn. Xin hồi hướng công đức và nhân lành này đến với tất cả pháp giới chúng sanh.

Nếu Quý Đạo Hữu và Quý Đồng Hương vì hoàn cảnh không thể giúp đỡ chương trình xây dựng Chùa Ngàn Phật được, theo lời Phật dạy về Tùy Hỷ Công Đức trong Kinh Pháp Hoa, thì quý vị nên tuỳ hỷ (Tùy hỷ tức là vui theo, không có lòng trái nghịch, không có ý ganh ghét, chê bai) phổ biến và cầu nguyện cho công trình xây dựng Chùa Ngàn Phật sớm được viên thành thì công đức cũng rất là thù thắng.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát.

 

 

 

Join Our Mailing List

 

Cúng Dường Tam Bảo

   CÚNG DƯỜNG   

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

 MẪU XIN CẦU AN & CẦU SIÊU 

Round Logo white