Select Page

CƠ HỘI TẠO TƯỢNG PHẬT

Mặc dù một ngàn tượng Phật đã được làm xong trong 13 năm qua bởi Phật tử nhiều nơi trên nước Mỹ, nhưng Chùa Ngàn Phật tiếp tục tạo cơ hội cho các Phật tử về chùa đúc tượng Phật cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc để hồi hướng công đức đến ông bà, cha mẹ, cùng thân bằng quyến thuộc. Tất cả các tượng Phật được làm bởi quý Phật tử sẽ được thờ tại chánh điện mới. Sau khi thiết kế chánh điện mới với một ngàn tượng Phật xong, chùa sẽ có chương trình cho quý Phật tử thỉnh khoảng hơn 200 tượng Phật về thờ ở nhà.

Tượng Phật này rất đẹp, cao 12 inches và nặng 6 lbs, có chiếc áo cà sa khắc Tám Biểu Tượng Lành (Eight Auspicious Symbols), được đúc từ một pho tượng cổ trang nghiêm thoát tục rất nổi tiếng ở Nepal. Sau khi tượng Phật được đúc bằng tay từ khuôn ra:

  • Tượng Phật được chà láng và trám những khuyết điểm trước khi sơn. Việc làm này mất từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ cho mỗi tượng.
  • Tượng Phật đã được rửa và sau đó được để trong chùa 3 tháng hoặc lâu hơn để đạt được điều kiện tốt nhất trước khi sơn.
  • Tượng Phật được sơn lót trước, và sau đó sơn thêm ba lớp bằng loại sơn đặc biệt được dùng để sơn tượng Phật ở Thái Lan.
  • Họa sĩ người Tây Tạng ở New York City, ra trường từ The Tibetan Art School ở Dharamsala ở Ấn Độ, về chùa vẽ mặt và tóc cho mỗi tượng Phật. Họa sĩ vẽ được khoảng 8 tượng mỗi ngày.

Quý vị phát tâm lành muốn làm tượng Phật, xin liên lạc với đạo hữu Thị Hạnh (Đỗ Ngọc Hiền 919-455-6139). Để quý Phật tử ai cũng có thể về chùa làm tượng Phật, Chùa Ngàn Phật sẽ đài thọ mọi phí tổn của Chương Trình Đúc Tượng Phật như mua vật liệu, trả tiền họa sĩ vẽ tượng, v.v.

Ngoài ra, theo lời Phật dạy về Tùy Hỷ Công Đức trong Kinh Pháp Hoa thì nếu quý Phật tử vì hoàn cảnh không thể về chùa đúc tượng Phật được, thì quý Phật tử nên tuỳ hỷ (Tùy hỷ tức là vui theo, không có lòng trái nghịch, không có ý ganh ghét, chê bai) với những Phật tử có hoàn cảnh được đúc tượng Phật, và quý Phật tử cũng đóng góp trong khả năng của mình thì công đức cũng thù thắng như người đúc tượng Phật vậy. Nếu có người chỉ trích hoặc tìm cách cản trở người khác về chùa đúc tượng Phật thì người đó phải thành tâm sám hối tội nghiệp này.