Select Page

TRI ÂN QUÝ THẦY GIÚP ĐỠ THÀNH LẬP CHÙA NGÀN PHẬT

Chùa Ngàn Phật được thành lập vào Tháng Chín năm 2016 để thờ một ngàn tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã được đúc bằng tay bởi các Phật tử ở North Carolina và nhiều tiểu bang khác trong thời gian 14 năm để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và là một món quà của người Việt tị nạn cống hiến cho các thế hệ trẻ tương lai ở Mỹ.

Ngoài những sinh hoạt thuần túy cho người Việt, Chùa Ngàn Phật đặc biệt chú trọng vào việc hướng dẫn tu học bằng Anh Ngữ cho các cháu không thông thạo tiếng Việt và chưa có niềm tin nơi Tam Bảo, cùng mở cánh cửa tu tập để người Mỹ đến với chúng ta. Đây là việc làm tích cực để hộ trì Tam Bảo vì các cháu sẽ là những Phật tử đem hạnh phúc đến cho bản thân, gia đình, xã hội, và có thể bảo tồn và phát triển những chương trình tu học và những ngôi chùa mà người Việt tị nạn đã dày công xây dựng tại Mỹ trong hơn 40 năm qua.

Khi được biết về đường lối tu học của Chùa Ngàn Phật và tâm nguyện cùng công trình đúc một ngàn tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của các Phật tử ở nhiều tiểu bang trên nước Mỹ, mặc dù ở xa và bận rộn nhiều Phật sự, nhưng Lama Zopa Rinpoche, Hòa Thượng Thích Phước Tịnh, và Thầy Geshe Gelek Chodha đã hoan hỷ nhận lời hướng dẫn và giúp đỡ Phật sự thành lập Chùa Ngàn Phật.

Thật là một nhân duyên thù thắng, Chùa Ngàn Phật đã được các vị Thầy khả kính ở các trường phái khác nhau cùng góp sức xây dựng ngôi Tam Bảo. Lama Zopa Rinpoche là vị Thầy hướng dẫn tâm linh;  Hòa Thượng Thích Phước Tịnh là “President” lo về điều hành và cố vấn cho việc giảng dạy và các sinh hoạt cho Phật tử người Việt; Thầy Geshe Gelek Chodha là Thầy Trụ Trì và cố vấn những chương trình giáo dục Phật Pháp bằng Anh Ngữ để góp sức đáp ứng nhu cầu kiến tạo một nền giáo dục Phật giáo có thể tồn tại và phát triển trên đất Mỹ. Sự quan tâm, ưu ái, và giúp đỡ của quý Thầy trong thời gian chùa mới thành lập này có một giá trị rất lớn để những Phật sự hộ trì Tam Bảo và hoằng pháp lợi sanh của Chùa Ngàn Phật được sớm viên thành.

Chúng con thành kính tri ân quý Thầy. Chúng con nguyện sẽ noi gương quý thầy, không phân biệt tông phái, cùng góp sức xây dựng và phát triển Chùa Ngàn Phật và những chương trình tu học cho thế hệ trẻ. Nguyện cầu chư Phật luôn gia hộ cho quý Thầy có được đời sống dài lâu, thân tâm thường lạc và mọi Phật sự được viên thành như nguyện.

Lama Zopa Rinpoche

Chùa Ngàn Phật đã được học hỏi nhiều từ Lama Zopa Rinpoche (https://fpmt.org/teachers/zopa/) về những phương thức và yếu tố thành công trong việc hoằng dương Phật Pháp cho thế hệ trẻ trên thế giới nói chung và tại Mỹ nói riêng (Những Yếu Tố Thành Công Của Tổ Chức Phật Giáo Tây Tạng fpmt ở hải ngoại). Lama Zopa Rinpoche hiện là vị Thầy lãnh đạo tinh thần của Tổ chức Phật Giáo Tây Tạng FPMT (https://fpmt.org/) (Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition, tạm dịch là Tổ Chức Bảo Tồn Truyền Thống Đại Thừa). Tổ chức này có tầm vóc quốc tế với 164 Trung Tâm Tu Học ở 40 quốc gia trên thế giới trong đó có hơn 20 Trung Tâm Tu Học Dài Hạn (Retreat Facilities).

Mặu dù rất bận rộn với các Phật sự trên thế giới, Ngày 2 tháng 8, năm 2008, Lama Zopa đã dành thì giờ vẽ một tôn tượng đức Thích Ca Mâu Ni Phật để thờ tại Chùa Ngàn Phật trong tương lai. Sau khi thành lập Chùa Ngàn Phật, ngày 20 tháng 7, năm 2017, Lama Zopa đã đến thăm Chùa và lần đầu tiên xử dụng chuông mõ để cầu nguyện cho Phật sự xây dựng chánh điện mới và các lớp tu học bằng Anh Ngữ tại chùa. Trong các khóa tu được tổ chức tại North Carolina, sau những giờ giảng dạy cho chư Tăng Ni và Phật tử đến từ nhiều nơi trên thế giới, Lama Zopa thường ưu ái dành giờ dạy thêm cho Phật tử người Việt vào buổi tối có khi đến 2 giờ sáng.

Người Mỹ nghe nói nhiều về Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, nhưng ít người biết đến những hoạt động của Lama Zopa và Thầy của Lama Zopa là Lama Yeshe và đã góp sức xây dựng nền tảng Phật Giáo Tây Tạng ở Mỹ hơn 10 năm trước khi Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 đến thăm nước Mỹ lần đầu tiên vào năm 1979.

Lịch Sinh Hoạt

<Tháng Chín 2021>
T2T3T4T5T6T7CN
  12345Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
6Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
7Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 2:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
89101112Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
13Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
14Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 2:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
1516171819Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
20Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
21Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 2:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
2223242526Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
27Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
28Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 2:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
2930   

Sinh Hoạt Sắp Tới

  • Tháng Chín 27, 2021
    • Tu Học Hàng Tuần9:00 am - 5:00 pm06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi) 153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 MapMore details »

Hòa Thượng Thích Phước Tịnh

Hòa Thượng Thích Phước Tịnh (https://quangduc.com/author/about/9780/ht-thich-phuoc-tinh), đến Mỹ vào năm 2001 và hiện lưu trú tại Tu Viện Lộc Uyển, San Diego, CA. Thầy bắt đầu hướng dẫn cho những Đạo Tràng Phật Tử Tu Học miền Nam California và các tiểu bang khác từ năm 2003 đến hiện nay.

Tháng 10 năm 2016, khi được biết về đường lối tu học của Chùa Ngàn Phật, Hòa Thượng đã hoan hỷ chấp nhận sự thỉnh cầu làm “President” đứng ra điều hành và cố vấn cho việc giảng dạy và sinh hoạt tại chùa trong hai năm đầu. Bài giảng “Công Trình Giáo Dục Phật Giáo Tại Mỹ” (https://www.chuanganphat.org/language/vi/tham-luan/) của Hòa Thượng là động lực rất lớn trong Phật sự thành lập Chùa Ngàn Phật để góp sức đáp ứng nhu cầu kiến tạo một nền giáo dục Phật giáo cho giới trẻ và các thế hệ tương lai ở Mỹ.

Vào dịp Lễ Vu Lan năm 2018, Hòa Thượng đã chứng minh và chủ trì Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho việc xây dựng ngôi chùa mới để có đủ điều kiện tổ chức các khoá tu, các lễ lớn và các buổi nghe giảng cho Phật tử. Trong buổi Lễ, Thầy cho các Phật tử tham dự biết Chùa Ngàn Phật là ngôi chùa Thầy làm Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên sau Tu Viện Lộc Uyển. Thầy cũng hy vọng Chùa Ngàn Phật sau này cũng sẽ thành công như Tu Viện Lộc Uyển. 

Thầy Geshe Gelek Chodha

Dưới sự hướng dẫn của Thầy Geshe Gelek Chodha, Chùa Ngàn Phật được thành lập vào Tháng Chín năm 2016 để thờ một ngàn tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã được đúc bằng tay bởi các Phật tử ở North Carolina và các tiểu bang khác trong thời gian 14 năm để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và là một món quà của người Việt tị nạn cống hiến cho các thế hệ trẻ tương lai ở Mỹ. Thầy Geshe Gelek Chodha đã làm bức tượng Phật đầu tiên từ cái khuôn mà sau này đã được dùng để đúc 1,000 tượng Phật mà thầy đã chính tay thỉnh từ Pháp về Mỹ.

Mặc dù rất bận rộn với các Phật sự tại Chùa Tây Tạng ở Raleigh, NC, Thầy Geshe Gelek Chodha đã nhận lời làm Thầy Trụ Trì của Chùa Ngàn Phật. Trong thời gian mới thành lập, Chùa Ngàn Phật có được nhân duyên thù thắng được sự ưu ái của hai vị Thầy khả kính Hòa Thượng Thích Phước Tịnh làm “President” và Thầy Tây Tạng Geshe Gelek Chodha làm Trụ Trì.

Join Our Mailing List

Ủng Hộ Chùa

CÚNG DƯỜNG

Thank you for your support!