Select Page

Tâm Thư Kêu Gọi Xây Dựng Chùa Ngàn Phật

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi quý Phật tử và quý Đồng Hương,

Nhờ sự trợ duyên của quý vị, công trình sửa chữa căn nhà 43 năm cũ trên khu đất rộng gần 6 mẫu tọa lạc tại địa chỉ 153 Wolfetrail Road, Greensboro, NC để làm chánh điện tạm và nơi tu học đã tiến hành tốt đẹp. Hàng tuần chùa có ba ngày tu học Phật Pháp bằng tiếng Việt, và bằng Anh Ngữ cho các Phật tử không thông thạo tiếng Việt và cho Mỹ để góp sức đáp ứng nhu cầu kiến tạo một nền giáo dục Phật giáo có thể tồn tại và phát triển trên đất Mỹ.

Hiện nay chùa đang đang cần kinh phí để xây dựng ngôi chánh điện mới để thờ 1,000 tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những tượng Phật này đã được đúc bằng tay bởi các Phật tử ở North Carolina và nhiều tiểu bang trên nước Mỹ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Đây cũng là một món quà của người Việt tỵ nạn cống hiến cho các thế hệ trẻ tương lai ở Mỹ.

Tượng Phật này rất đẹp, cao 12 inches và nặng 6 lbs, có chiếc áo cà sa khắc Tám Biểu Tượng Lành (Eight Auspicious Symbols), được đúc từ một pho tượng cổ trang nghiêm thoát tục rất nổi tiếng ở Nepal. Sau khi tượng Phật được đúc bằng tay từ khuôn ra:

  • Tượng Phật được chà láng và trám những khuyết điểm trước khi sơn. Việc làm này mất từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ cho mỗi tượng.
  • Tượng Phật đã được rửa và sau đó được để trong chùa 3 tháng hoặc lâu hơn để đạt được điều kiện tốt nhất trước khi sơn.
  • Tượng Phật được sơn lót trước, và sau đó sơn thêm ba lớp bằng loại sơn đặc biệt được dùng để sơn tượng Phật ở Thái Lan.
  • Họa sĩ người Tây Tạng ở New York City, ra trường từ The Tibetan Art School ở Dharamsala ở Ấn Độ, về chùa vẽ mặt và tóc cho mỗi tượng Phật. Họa sĩ vẽ được khoảng 8 tượng mỗi ngày.

Để mọi người đều có cơ hội đúc tượng Phật, chùa đã tài trợ mọi chi phí cho việc đúc tượng Phật trong 13 năm qua. Chùa cũng sẽ tiếp tục tài trợ mọi phí cho các Phật tử về chùa đúc tượng Phật. Các tượng Phật được đúc bởi quý Phật tử sẽ được ưu tiên thờ tại chánh điện mới  (https://www.chuanganphat.org/xin-duc-tuong-phat/). Sau khi hoàn thành chánh điện mới với 1,000 tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chùa sẽ cho quý Phật tử thỉnh số tượng còn lại để thờ ở nhà.

Diện tích xây dựng là 5,000 sq ft bao gồm chánh điện, trai đường, nhà bếp và các phòng đầy đủ tiện nghi cho khoảng 30 Phật tử nghỉ đêm trong các khóa tu nhiều ngày. Chùa đã làm lễ khởi công xây dựng, đặt viên đá đầu tiên, dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Phược Tịnh vào dịp Lễ Vu Lan tại Chùa Ngàn Phật ngày 26 tháng 8 năm 2018.

Kinh phí xây dựng dự tính khoảng 700,000 dollars. Chúng tôi cảm tạ chư Tăng Ni và quý Phật tử xa gần đã tích cực đóng góp công, của và cầu nguyện cho chương trình xây dựng Chùa Ngàn Phật. Nhờ sự trợ duyên của quý vị trong ba năm qua, hiện nay chùa đã có được 300,000 dollars. Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý Phật tử tiếp tục góp phần công đức (https://www.chuanganphat.org/language/vi/cung-duong-xay-dung-chua-2/) để xây dựng thành tựu ngôi chánh điện mới để thờ 1,000 tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử có thể phát tâm cúng dường tịnh tài kẻ ít người nhiều, công quả, hay giới thiệu bạn bè cùng góp phần công đức.

Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi quý Phật tử, nếu có điều kiện, xin cúng dường 1,000 dollars cho mỗi Tượng Phật để xây dựng chánh điện mới (https://www.chuanganphat.org/language/vi/cung-duong-xay-dung-chua-2/). Chương trình cúng dường 1,000 dollars cho mỗi tượng Phật là phương tiện để quý Phật tử góp phần công đức và để Phật sự xây dựng chánh điện mới sớm được viên thành. Tên của quý Phật tử cúng dường tượng Phật sẽ được khắc trên bảng đồng để ở chánh điện mới.

Sau khi chánh điện mới được làm xong, chùa sẽ thỉnh chư Tăng Ni về làm lễ đặt thần chú (mantras) vào từng tượng. Những thần chú, đủ để bỏ vào trong ruột một ngàn tượng Phật, đã được viết xong bằng tay trên giấy quyên mỏng và cuộn lại như những viên pháo bởi quý Thầy ở tu viện Sera Je bên Ấn Độ từ năm 2009. Buổi lễ đặt thần chú vào một ngàn tượng Phật và an vị Phật có thể kéo dài một tuần hoặc lâu hơn.

Chúng tôi cảm tạ chư Tăng Ni và Phật tử xa gần đã tích cực đóng góp công, của và cầu nguyện cho chương trình xây dựng Chùa Ngàn Phật để Phật sự này sớm được viên thành. Xin hồi hướng công đức và nhân lành này đến với tất cả pháp giới chúng sanh.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát.

Thay mặt Ban Tổ Chức Xây Dựng Chùa Ngàn Phật

Phạm Nam Sơn – Pháp Danh Thị Phước

Công Đức Cúng Dường Hoặc Tạo Tượng Phật

Hòa Thượng Tuyên Hóa nói về mười một thứ công đức tạo tượng Phật như sau. (http://vanphatthanh.org/cong-duc-tao-tuong-phat/).

1)  Đời đời kiếp kiếp quý vị có mắt sáng suốt thấy rõ.

2)  Quý vị không sanh vào nơi ác. Bạn bè và láng giềng đều là người tốt. Quý vị sẽ chẳng gặp người ác hay thú dữ.

3)  Quý vị luôn sanh trong nhà giàu sang. Sanh vào nhà giàu có được tôn kính.

4)  Thân thể quý vị màu hoàng kim.

5)  Quý vị giàu có dồi dào.

6)  Quý vị sanh vào nhà hiền lành.

7)  Quý vị có thể được sanh làm vua. Ngày nay không có Hoàng Đế, nhưng quý vị có thể làm Tổng Thống. Điều đó cũng giống nhau. Hoặc nếu quý vị cứ nhất định muốn làm Hoàng Đế thì quý vị có thể tìm một nước quân chủ và sanh về nước đó.

8)  Quý vị có thể làm Chuyển Luân Vương. Làm Chuyển Luân Vương còn cao hơn tổng Thống. Khi là Chuyển Luân Vương, nếu quý vị tu hành thì quý vị có thể thành Phật.

9)  Quý vị có thể sanh về cõi trời Phạm Thiên và sống lâu đến một kiếp. Quý vị có thể làm vua thiên nhân.

10)  Quý vị sẽ không đoạ vào đường ác. Những người làm tượng Phật thì sẽ không đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ.

11)  Đời đời kiếp kiếp trong tương lai quý vị đều tôn kính Tam Bảo, quy y Tam Bảo, chẳng đọa lạc.

Công đức cúng dường hoặc tạo tượng Phật mặc dù không thể nghĩ bàn nhưng đều do nơi thành tâm thành ý và sự hy sinh của quý Phật tử. Thành tâm thành ý là vững tin cúng dường tượng Phật là cơ hội thù thắng để cho mình bồi đắp công đức cho sự giải thoát khỏi các khổ đau của sanh tử luân hồi, và là cơ hội cho mình phát triển tâm từ bi bằng cách cúng dường tường Phật để cầu nguyện cho người thân và khắp mọi loài chúng sinh được an lạc. Hy sinh nói ở đây là vì quý Phật tử phải hy sinh những chi tiêu khác để cúng dường tượng Phật.

Ngoài ra, theo lời Phật dạy về Tùy Hỷ Công Đức trong Kinh Pháp Hoa thì nếu quý Phật tử vì hoàn cảnh không thể cúng dường tượng Phật được, thì quý Phật tử nên tuỳ hỷ (Tùy hỷ tức là vui theo, không có lòng trái nghịch, không có ý ganh ghét, chê bai) với những Phật tử có hoàn cảnh được cúng dường tượng Phật, và quý Phật tử cũng đóng góp trong khả năng của mình thì công đức cũng thù thắng như người cúng dường tượng Phật vậy.