Select Page

Lịch Sinh Hoạt

<Tháng Mười 2021>
T2T3T4T5T6T7CN
    123Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
4Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
5Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 2:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
678910Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
11Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
12Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 2:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
1314151617Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
18Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
19Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 2:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
2021222324Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
25Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
26Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 2:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
2728293031Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map

Sinh Hoạt Sắp Tới

  • Tháng Mười 24, 2021
    • Tu Học Hàng Tuần9:00 am - 5:00 pm06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi) 153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 MapMore details »

Chương trình đón Xuân Canh Tý 2020

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Kính Thưa Quý Đồng Hương Phật Tử,

Trước thềm năm mới Canh Tý, Chùa Ngàn Phật kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành. Kính chúc Quý Đồng Hương Phật Tử cùng gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, và đầy hỷ lạc trong việc tu học và hộ trì Tam Bảo.

Chùa Ngàn Phật kính cảm tạ chư Tăng Ni và Phật tử xa gần đã đóng góp và cầu nguyện cho chương trình xây dựng ngôi chánh điện mới và các sinh hoạt tu học bằng Anh Ngữ cho giới trẻ và người Mỹ. Xin hồi hướng công đức và nhân lành này đến với tất cả pháp giới chúng sanh.

Chương trình đón xuân Canh Tý:

Mỗi ngày sẽ có thời Công Phu Khuya (Tọa thiền và Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) lúc 6 giờ sáng. 

Thứ Bảy, 25/01/2020 và Chủ Nhật, 26/01/2020 (Mùng Một và Mùng Hai Tết)

  • 11 giờ sáng: Khóa Lễ Cầu An
  • 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều: Quý Đồng Hương, Phật Tử về chùa lễ Phật và xin lộc đầu năm.

Thứ Hai, 27/01/2020 (Mùng Ba Tết)

  • 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều: Thọ trì trọn bộ Kinh Pháp Hoa cầu nguyện cho thế giới hoà bình chúng sinh an lạc và ngôi chánh điện mới của Chùa Ngàn Phật sớm được viên thành.

Thứ Bảy, 1/02/2020 đến Thứ Sáu, 7/02/2020 (Mùng 8 đến 14 tháng Giêng)

  • 11 giờ sáng: Trì Tụng Kinh Vô Lượng Thọ
  • 3 giờ chiều: Đạo Tràng Tụng Kinh Dược Sư đầu năm

Thứ Bảy, 8/02/2020 (Lễ Thượng Nguyên Rằm Tháng Giêng)

  • 11 giờ sáng: Cúng Rằm Thượng Nguyên

Trân trọng kính mời Quý Đồng Hương, Phật Tử về chùa tham dự những buổi lễ đầu năm. Nếu ở xa hoặc vì hoàn cảnh không về chùa được, xin quý vị gởi phiếu cầu an, cầu siêu đính kèm về chùa. Chùa sẽ cầu nguyện cho quý vị và người thân liên tiếp 7 ngày Tụng Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Dược Sư đầu năm.

Nam Mô Hoan Hỷ Di Lạc Tôn Phật

Ngày 20 tháng 12 năm 2019

Chùa Ngàn Phật

HÃY CÙNG GÓP SỨC BẢO TỒN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI MỸ

Phật Giáo Việt Nam đã phát triển rất nhanh ở Mỹ trong hơn 40 năm qua phần lớn nhờ vào sự tích cực đóng góp của người Việt tị nạn đã sẵn có tín tâm với Tam Bảo, và đây là một thuận duyên. Tuy nhiên, thuận duyên này bây giờ lại trở thành một nghịch duyên vì các chùa chỉ chú trọng vào người Việt tị nạn nên không đáp ứng được nhu cầu tâm linh của giới trẻ không thông thạo tiếng Việt và người Mỹ. Trong khoảng 10 năm tới đây khi thế hệ tị nạn đầu tiên quá già yếu không thể đắc lực hộ trì Tam Bảo nữa thì các chùa sẽ thấy sự khó khăn để tồn tại nếu không được sự giúp đỡ, cúng dường của giới trẻ và người Mỹ. Với tình trạng này và nếu Phật Giáo Việt Nam không chuyển hóa để hòa nhập với xã hội Mỹ thì trong vòng 20 năm tới đây khi các thế hệ tị nạn qua đi thì nhiều chùa sẽ phải ngưng hoạt động.

Vì các chùa Việt Nam ở Mỹ hầu hết không đủ nhân sự có khả năng để giảng dạy Phật Pháp và hướng dẫn tu học cho giới trẻ và người Mỹ nên cần phải nhờ vào sự góp sức của hàng Phật Tử tại gia. Thí dụ như tổ chức FPMT (Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition) của Phật Giáo Tây Tạng đã có thể thành công và phát triển mà không hề bị giới hạn về nhân sự trong hơn 40 năm qua đều nhờ nơi hàng Phật Tử tại gia. Hiện nay mặc dù có 164 ngôi chùa, nhưng tổ chức FPMT chỉ có 57 Thầy Thường Trú. Nghĩa là có rất nhiều chùa Tây Tạng trong tổ chức FPMT không có Thầy vì vậy tất cả việc giảng dạy Phật Pháp, tu học, và điều hành ở những chùa này đều do Phật tử tại gia đảm nhận.

Để góp sức bảo tồn Phật Giáo Việt Nam tại Mỹ, ngoài những sinh hoạt cho người Việt, Chùa Ngàn Phật hàng tuần có ba ngày tu học, Chủ Nhật, Thứ Hai và Thứ Ba bằng tiếng Việt và bằng Anh Ngữ. Sau 13 năm học hỏi về những thành công của Phật Giáo Tây Tạng và ba năm trải nghiệm những phương thức sinh hoạt cho giới trẻ không thông thạo tiếng Việt và người Mỹ tại Chùa Ngàn Phật, chúng tôi đã hoàn thành bài viết về nhu cầu chuyển hóa Phật Giáo Việt Nam tại Mỹ. Hòa Thượng Thích Như Điển đã gởi bài viết này đến chư Tôn Đức ở Đức, Úc, và Mỹ để phổ biến trên các trang web Phật Giáo và làm tài liệu nghiên cứu. Hòa Thượng cũng đã công bố chương trình dịch kinh sách cho giới trẻ không thông thạo tiếng Việt ở nước Đức. Quý Phật tử có thể đọc bài viết của chúng tôi và video về việc dịch kinh sách trên trang web Chùa Ngàn Phật (www.chuanganphat.org) trong đề mục TU HỌC và trên một số trang web Phật Giáo khác. Trong thời gian tới đây Chùa Ngàn Phật sẽ tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm trong việc giảng dạy Phật Pháp và tu tập bằng tiếng Mỹ trên internet.

Ngày xưa có nhiều vị Tăng vì lợi ích chúng sanh đã hy sinh cả tánh mạng để truyền bá đạo Phật từ Ấn Độ đến các quốc gia khác. Nếu không muốn nhìn thấy các chùa Việt Nam phải đóng cửa trong tương lai vì thiếu Phật tử đi chùa và hộ trì Tam Bảo thì chúng ta phải noi gương người xưa mở lòng từ bi cố gắng vượt qua mọi thử thách, trở ngại để tạo điều kiện cho con em chúng ta và những người đã giúp đỡ, cưu mang chúng ta, cho chúng ta nhận nước Mỹ là quê hương thứ hai, hưởng được lợi lạc của Phật Pháp. Nếu nhờ đó mà chúng ta có thể bảo tồn được bao nhiêu ngôi chùa Việt Nam ở Mỹ thì mới không phụ lòng những người đã bỏ công của xây dựng những ngôi chùa này.

Sự dũng mãnh phát tâm giúp đỡ, phổ biến, và cầu nguyện cho những chương trình giáo dục Phật Pháp và tu tập bằng Anh Ngữ trong thời gian khởi đầu này của quý Phật tử có một giá trị rất lớn để cho con cháu chúng ta được sống dưới ánh hào quang của chư Phật và để Phật Giáo Việt Nam có thể được duy trì và phát triển đến các thế hệ nối tiếp trên đất Mỹ. Công đức tạo điều kiện tu học Phật Pháp cho giới trẻ không thông thạo tiếng Việt và người Mỹ để bảo tồn và phát triển hàng mấy trăm ngôi chùa mà người Việt tị nạn chúng ta đã dày công xây dựng tại quốc gia này trong hơn 40 năm qua thật vô lượng không thể nghĩ bàn. Nếu vì hoàn cảnh không thể trực tiếp giúp đỡ được, thì xin quý Phật tử hãy tùy hỷ và phổ biến những Phật sự này trong khả năng của mình thì công đức cũng rất là thù thắng.

Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý Phật tử cùng gia đình một năm mới an vui, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, luôn gặp thuận duyên và đầy hỷ lạc trong công trình tu tập và phụng sự Tam Bảo.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT