Select Page

BẢO TRỢ $5 HÀNG THÁNG CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC BẰNG ANH NGỮ

Ý nghĩa của hộ trì Tam Bảo là giữ gìn, bảo vệ, giúp đỡ Tam Bảo được trường tồn, không bị mai một; vì vậy trước đây các vị Tăng đã phải trải qua nhiều gian nan, thử thách, có khi còn phải hy sinh cả tính mạng để truyền bá đạo Phật từ Ấn Độ đến các quốc gia khác, và cũng nhờ vậy mà giờ đây chúng ta mới hưởng được lợi ích của Phật Pháp. Chúng ta hiện đang có hoàn cảnh thuận lợi để tạo phương tiện cho giới trẻ và người Mỹ học hỏi Phật Pháp hầu đem lại hạnh phúc cho bản thân, gia đình, xã hội, và bảo tồn, phát triển Phật Giáo tại Mỹ thì chúng ta đừng bỏ qua nhân duyên thù thắng này.

Vì sự đóng góp của giới trẻ và người Mỹ rất ít ỏi so với người Việt có tín tâm với Tam Bảo, Chùa Ngàn Phật tha thiết kêu gọi quý Phật tử hoan hỷ phát tâm cúng dường 5 dollars mỗi tháng cho trang mạng Anh Ngữ của chùa (www.1001buddhatemple.org) và các chương trình tu học bằng Anh Ngữ cho các cháu không thông thạo tiếng Việt và mở cánh cửa tu tập để người Mỹ đến với chúng ta. Hơn thế nữa, xin quý Phật tử hãy khuyến khích con cháu phát tâm cúng dường 5 dollars mỗi tháng cho các chương trình này. Đây cũng là cách để cho các cháu tập hạnh bố thí, cúng dường tạo công đức.

Mặc dù 5 dollars mỗi tháng cho mỗi người không phải là một số tiền lớn, nhưng “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Hy vọng nhờ sự ủng hộ của số đông Phật tử, Chùa Ngàn Phật có thể tiếp tục phát triển những sinh hoạt cho giới trẻ và hướng dẫn tu học bằng Anh Ngữ cho các cháu không thông thạo tiếng Việt và chưa có niềm tin nơi Tam Bảo.

Để gởi tiền cúng dường, quý Phật tử có thể dùng PayPal, Debit hoặc Credit Card và bấm vào vào link này   CÚNG DƯỜN  Sau đó chọn box ”Donate”, “Monthly”, và box “$5 (hoặc số tiền quí vị muốn cúng dường) ở phía dưới phần “Cúng Dường Tam Bảo”.

Quý Phật tử cũng có thể cúng dường qua “your bank’s electronic bill-pay system” bằng cách đến nhà băng của quý Phật tử để “set up” hoặc làm qua “online banking”. The information your bank needs is:

Thousand Buddha Temple

153 Wolfetrail Road

Greensboro, NC 27406

Nếu quý Phật tử cần giúp để “set up the bank’s electronic bill-pay system”, xin liên lạc với Chùa: 919-349 -6892; hoặc email: [email protected]

Công đức giúp đỡ những chương trình giáo dục Phật Pháp bằng Anh Ngữ để Phật Giáo Việt Nam được bảo tồn và tiếp tục phát triển ở Mỹ thật không thể nghĩ bàn.

Nguyện cầu Chư Phật gia hộ cho quý Phật tử cùng gia đình luôn bình an, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, và đầy hỷ lạc trong việc tu học và hộ trì Tam Bảo.

Xin hồi hướng công đức và nhân lành này đến với tất cả Pháp giới chúng sanh.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trân trọng,

Chùa Ngàn Phật

Lịch Sinh Hoạt

<Tháng Mười 2021>
T2T3T4T5T6T7CN
    123Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
4Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
5Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 2:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
678910Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
11Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
12Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 2:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
1314151617Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
18Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
19Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 2:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
2021222324Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
25Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
26Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 2:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map
2728293031Tu Học Hàng Tuần from 9:00 am to 5:00 pm
06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 Map

Sinh Hoạt Sắp Tới

  • Tháng Mười 24, 2021
    • Tu Học Hàng Tuần9:00 am - 5:00 pm06:00 AM - 07:00 AM (Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) 09:00 AM – 10:30 AM (Hướng dẫn tu học và thiền tập bằng Anh Ngữ) 11:00 AM – 12:00 PM (Trì tụng Thần Chú Đại Bi) 153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 MapMore details »

 

Join Our Mailing List

 

Ủng Hộ Chùa

   CÚNG DƯỜNG   

Thank you for your support!