Chọn trang

Cám ơn đạo hữu giúp đỡ chùa bằng cách mua hàng qua AmazonSmile. Khi bạn mua hàng trên AmazonSmile, Amazon sẽ gởi về chùa một số tiền bằng 0.5% tổng số tiền mua hàng và bạn sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào.

Sau đây là cách thiết lập mua hàng trên AmazonSmile.

  • Mở trang smile.amazon.com và dùng tài khoản Amazon của bạn như bình thường. Lưu ý, giá cả trên trang web smile.amazon.com và amazon.com hoàn toàn giống nhau.
  • Nếu bạn chưa có tài khoản Amazon, bạn cần thiết lập một tài khoản. Bạn sẽ không tốn chi phí nào để thiết lập một tài khoản Amazon cơ bản. Nếu bạn đã là thành viên Amazon Prime, AmazonSmile sẽ cung cấp tất cả các lợi ích của Prime.
  • Khi mua sắm, bạn nên kiểm lại là bạn đang ở trên cổng mua sắm AmazonSmile vì Amazon sẽ chỉ gởi tiền cho chùa dựa trên số tiền mua hàng của bạn khi nào bạn mua hàng và thanh toán trên AmazonSmile.
  • Để việc mua hàng của bạn được luôn thực hiện tại AmazonSmile, bạn nên đánh dấu (bookmark) trang web: amazon.com.

AmazonSmile được thành lập với mục đích cung cấp cho chúng ta thêm một phương tiện để giúp đỡ một phần nhỏ cho các tổ chức tôn giáo, từ thiện trong khi mua sắm chứ không nhằm mục đích thay thế các khoản quyên góp cá nhân.

Xin đạo hữu phổ biến phương tiện mua sắm trên AmazonSmile để giúp chùa và các chương trình hoằng pháp của chùa đến người thân và bạn hữu để các Phật sự này sớm được thành tựu.

Nguyện cầu Chư Phật gia hộ cho đạo hữu cùng gia đình luôn bình an, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, và đầy hỷ lạc trong việc tu học và hộ trì Tam Bảo.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trân trọng,

CNP Logo in RED color

Ban Tổ Chức Xây Dựng Chùa Ngàn Phật

 

Join Our Mailing List

 

Cúng Dường Tam Bảo

   CÚNG DƯỜNG   

Giúp Đỡ Chùa bằng cách mua hàng qua Amazon Smile

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Round Logo white